Z kuşağı iş yerinde pozitif ve güvenilir lider istiyor. Çağın…

Z kuşağı iş yerinde pozitif ve güvenilir lider istiyor. Çağın...

Paylaş

Z kuşağını kavramak ve onlarla iş dünyası arasında bir senet belirlemek için Z Planı Projesi dahilinde, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İletişim Fakültesi Yeni Medya ve Gazetecilik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal’ın yönetiminde, Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) işbirliği ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde 18-25 yaş aralığındaki, yaş ortalaması 23 olan, 330 mavi ve beyaz yaka çalışan Z kuşağı ile gerçekleştirilen bir araştırma yapıldı.

Araştırma sonuçlarına göre, gençler, iş hayatında motive olmak için heyecan duyacağı, eğlenceli, maddi yardım sağlayacak ve takdir edileceği bir meslek istiyor. İşte Nöropskiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan’dan araştırma sonuçlarına dair bütün değerlendirmeler ve Z kuşağının bunları neden istediklerine dair önemli ipuçları…

Z kuşağı iş yerinde pozitif ve güvenilir lider istiyor. Çağın...

Paylaş

Nöropsikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede 330 kişiyle yapılan araştırmadan elde edilen verilerin çok kayda değer olduğunu söyledi ve şunları paylaştı:

İlk kez 30 yaşa dek mavi ve beyaz yakalı olarak çalışanlar araştırılmaya dahil edildi. Z kuşağına giren çalışan şahısların sosyal medya kullanımı incelendi. Şu başlıca değin genel olarak öğrenciler incelenmişti her zaman. Bu araştırmada mavi ve beyaz yakalılar arasındaki farklılıklar ve benzerlikler ele alındı. Gençlerin ihtiyaçları ve beklentilerinin yanı sıra onları bekleyen tehlikeler de değerlendirilen konular arasında yer aldı.

Z kuşağı Metaverse’in ilk müşterileri olmaya hazır

Paylaş

Z kuşağı Metaverse’in ilk müşterileri olmaya hazır

Prof. Dr. Tarhan, Z kuşağının beklentilerinin heyecan ve eğlence odaklılık olduğunu belirterek “Özgürleşme ve dijitalleşmekten fazla memnunlar. Metaverse’in birincil müşterileri olmaya hazırlar. Az yorulup fazla kazanmak istiyorlar. Masumiyet arayışı içerisindeler ve kötülükten uzaktan edinmek istiyorlar.” dedi.

Çalışan Z kuşağı uzamış ergenlik yaşıyor

Paylaş

Çalışan Z kuşağı uzamış ergenlik yaşıyor

Z kuşağında iş motivasyonunun %38,8 oranında heyecanlı ve ağırlama odaklı olmasının dikkat çektiğini ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bu kuşaktaki gençler meslek sahibi oldukları halde lise telaşı devam ediyor. İş insanı olsalar bile önemli bir kısmında uzamış erginlik halinin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Heyecana ağırlık veriyorlar ama bu kuşak aynı zamanda sorumluluklarının da farkında olan. Çoğunlukla 40 yaşından sonradan yükümlülük duygusu ön plana çıkar ve meslek motivasyonu sağlanır. Coşku ve davet ise daha erginlik döneminde iş motivasyonu sağlıyor. Sorumluluk, heyecan ve özgürlüğün dengelenmiş gitmesi gerekir. Bu grup için sonuçların ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

Z kuşağının yalnızlaşma riski yüksek

Paylaş

Z kuşağının yalnızlaşma riski yüksek

Araştırmanın Z kuşağının karşı karşıya olduğu riskleri de ortaya koyduğunu açıklayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yalnızlaşma riskleri yüksek. Aceleci ve sabırsız oldukları için kolay yanlış karar alabiliyorlar. Empatiyi öğrenemiyorlar. Fazla yüksek oranda (%74,5) yurtdışı yaşama beklentisi var.” uyarısında bulundu.

Gençler farklılıkları kolay tolere edebiliyor

Paylaş

Gençler farklılıkları kolay tolere edebiliyor

Z kuşağı gençleri farklılıkları tolere etmeye fazla açık. Gençlerin %74.5’inde yurtdışına gitme isteği var. Bu isteklerinin üzerinde heyecan odaklı olmaları ve farklılıkları tolere edebilme oranının yüksek olmasının kayda değer bir rolü bulunuyor.

Z kuşağı değer verildiğini görmek istiyor!

Paylaş

Z kuşağı layık verildiğini görmek istiyor!

Z kuşağı onlara layık verildiğini hissetmek istiyor. Kısa vadeli sevinç yok uzun vadeli mutluluğu öğrenmeye ihtiyaçları var. Güven verici, yol arkadaşı olan rol modellere de ihtiyaç duyuyorlar. Yüksek kasıt ve amaçların öğrenilmesine ihtiyaçları var.

Tüm yetkiler bende olsun diyenler girişimci olamaz! Girişimcilik demokrasi ister

Paylaş

Bütün yetkiler bende olsun diyenler girişimci olamaz! Girişimcilik demokrasi ister

İnovasyonun ve girişimciliğin en kayda değer özelliğinin farklılıkları tolere edebilmeleri olduğunu gösteren Prof. Dr. Nevzat Tarhan bu durumu şu şekilde açıklıyor:

Ayrı fikirlere ve eleştiriye açık olmaları da oldukça kayda değer. Bütün yetkiler bende olsun diyen otokrat kişiler girişimci olamazlar. Bir maksat koyuyorlar ve onu yapmaya uğraşıyorlar. Demokrat kişiler ayrı fikirlere de katılarak ve ekip çalışması ile ilerlerler. Girişimcilik programları uygularken onlarda üretme isteğini nasıl uyandırabileceğimize odaklanıyoruz. Girişimcilikle ilgili gençler üstünde PR yapmak hemen böylece işe yaramıyor.

Farklılıkları hoşgören kişilerde daha az sosyal medya kullanımı görülüyor

Paylaş

Farklılıkları hoşgören kişilerde daha eksik sosyal ağ kullanımı görülüyor

Araştırma sonuçlarına tarafından 1-3 saat sosyal medya tatbik oranlarının %60.6 olarak çıkmış. Farklılıkları hoşgörme oranı arttıkça sosyal medya kullanımı azalıyor.  sosyal ağ ile çok vakit geçirenler farklılıkları daha az tolere ediyor. Bu şahısların içine kapanık ve yalnız kişiler İçine kapanık yalnızlaşmanın ardındaki da benmerkezcilik yatıyor. Benmerkezci olan kişiler sosyal medyayı daha fazla kullanıyorlar. Sosyal medyada yalnızlar, karşılarında empati yapmaları gereken bir şart olmuyor.Bencilliğin karşılığı empatidir. Kişi daima ‘benim istediğim olsun’ demeyecekse ve başkalarının da fikirlerini anlamaya çalışmak istiyorsa “ben” kalarak “biz” olmayı hedeflemesi lazım. Farklılıkları hoş görmeyen kişilerde sosyal medya kullanımının daha yüksek çıkması bu kişilerde benmerkezcilik ve yalnızlaşma eğilimi olduğunu gösteriyor.

Z kuşağını fikirlerine önem verilmesi motive ediyor

Paylaş

Z kuşağını fikirlerine önem verilmesi motive ediyor

Çalışmanın en çarpıcı sonuçlarından biri fikirlerine bedel verilmesi Z kuşağını motive ediyor.Yöneticilerin takdir etmeleri, onaylamaları ve güzel söz söylemeleri onlara maaş ödülü vermekten daha etkin olduğunu sonuçlar dobra dobra gösteriyor. Z kuşağı kendini düşünen ve kapitalist olmakla suçlanıyor ama böylece değiller.

Hiyerarşiden rahatsız olan Z kuşağı sosyal medyaya yöneliyor

Paylaş

Hiyerarşiden rahatsız olan Z kuşağı sosyal medyaya yöneliyor

Araştırma sonuçlarına kadar hiyerarşiden rahatsız olanlarda sosyal medya kullanımı daha yüksek. Çünkü hiyerarşiden rahatsız olan kişiler kendini sosyal medyaya veriyor.Bu, hiyerarşiden hoşnut olmadıklarını gösteriyor. Stres azaltma yöntemi olarak da sosyal ağ kullanıyorlar. Farklılıkları tolere edemiyorlar.Bu durumda kişiler kendi egolarına ve dünyalarına kapanmak istiyorlar ve sosyal medyaya yöneliyor.

Patronlar dur-düşün-yeniden değerlendir yapmalı

Paylaş

Patronlar dur-düşün-tekrar değerlendir yapmalı

İş dünyasında artık Z kuşağı yer almaya başlamış durumda. bu nedenle işverenlerin geleneksel hafıza yerine esnemeleri ve zamanın ruhuna uyum sağlamaları gerektiyor.Patronların kendi kuşaklarındaki alışkanlıklarını ‘dur-düşün-baştan değerlendir’ yapmaları gerekiyor. Z kuşağını yetiştireceksek diğer da tedavi değil. Zamanın ruhunu onlar temsilcilik ediyor. Z kuşağı dijital bir cins. Bu nesle dijitaleşmeyi azaltmak yerine dürüst hedefler hazırlamak gerekiyor. Örneğin onlara “bu işe yapay zekayı nasıl katabilirsiniz, bu işle ilgili nasıl bir yazılım aracı haline nasıl getirirsin? Burada daha iyi üretimi nasıl yaparız?” diye sorabilmek, işimize bunu katmamız gerekiyor. Bunu kattığımız zaman, onların dijitalleşme beklentilerini dürüst hedefleyip verimliliği artıracak şekilde yönetmek olası ışık halkası gelebilir.İşverende dijitalleşmenin verimliliği düşüreceği endişesi var. Ama “dijitalleşmeyle beraber nasıl verimliliği artırırız?” demeli, bunu hedeflemeleri gerekiyor.

Z kuşağının ihtiyacı olan güçlü irade değil, pozitif liderlik ve güvenilirlik

Paylaş

Z kuşağının ihtiyacı olan kuvvetli irade yok, fazla önderlik ve güvenilirlik

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, araştırma sonuçlarında dikkatini çeken bir diğer sonucun da gençlerin yöneticide pozitif önderlik ve güvenilirliğe önem verdiğini gösterdiğini kaydediyor.

Z kuşağı zinde irade istemiyor. Fazla önderlik ve güvenilirlik istiyor. Bu oran %57.6. Gençlerin önderlik beklentileri değişmiş durumda. Artık bir liderin zeki ve vizyoner olmasını isteyenlerin oranları fazla daha geride kalmış. böylece fakat bugünün kuşağının beklentilerini karşılayan liderler onları da arkalarında sürüklemeyi başarabilir.

Metaverse’ten kaçılamaz

Paylaş

Metaverse’cilt kaçılamaz

Metaverse’cilt kaçılamayacağını ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hemen dünyanın gidişi bu yönde. Hemen 5G, 6G yazıcılar, internet altyapıları oluştuğu süre geniş bantlar ortaya çıktığı zaman, kripto ve kuantum bilgisayarlar ortaya çıktığında bu durum hızlanacak. Artık bu düş veya bilim kurgu yok. Buna direnirsek tarihin çöp sepetinde kalırız. O nedenle yöneticilerin dijitalleşmeyi verimliliğin artmasını sağlayacak şekilde hayata geçirmeleri ve buna yönlenmeleri lazım.” dedi.

iş hayatı yeni tür iş hayatı z kuşağı ile ilgili araştırma

Yorum yapın

SMM Panel PDF Kitap indir