Türkiyeden Avrupa Konseyi’ne Osman Kavala tepkisi

Bakanlık’tan yapılan izah etme şöyle:

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bugün (2 Aralık 2021) ülkemizin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Kavala kararını uygulayıp uygulamadığının tespiti hususunu AİHM’e havale etme niyetini taşıyan bildirimde bulunmuştur.

Ülkemizde aralıksız adalet sürecine saygı ilkesi gereğince, AK’yı egemen yargıya müdahale niteliği taşıyacak bu kararın devamını getirmekten kaçınmaya davet ediyoruz. Ilk Kez AK Bakanlar Komitesi olmak üzere cümbür cemaat, bağımsız ve nesnel mahkemelerce yürütülen hak sürecine hürmet ve güven duymalıdır.

Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olan ülkemiz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden kaynaklanan sorumluluklarının bilincindedir. Bu yıl içinde 128, bugüne değin ise toplam 3674 AİHM kararı tarafımızdan uygulanmıştır.

AİHM kararlarının icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi’nin gündeminde halen fazla sayıda karar bulunmaktadır. Kavala kararından daha eski olan ve başka ülkeler hakkında ve konularda da uygulanmayan kararlar varken, bilhassa Kavala kararının sürekli olarak gündemde tutulmasını aykırı bir teşebbüs olarak görüyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi sistemindeki mevcut mekanizmaların hukuki ve adaletli bir anlayışa tarafından değil de, siyasi mülahazalar üzerinden belirtilen ülkeler karşısında işletilmesi her şeyden önce Avrupa Konseyi’nin kendi itibarını zedelemektedir.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, insan hakları sisteminin etkinliğini sürdürmek istiyorsa tarafgir ve seçici tutumunu bırakıp, AİHM kararlarının uygulanmasını tüm üye ülkeler yönünden objektif bir yaklaşımla ele almalıdır.

Yorum yapın