Sultan Alparslan kimdir, ne zaman yaşadı, nasıl öldü? Sultan…

Başarılı oyuncu Barıştırma Arduç göre canlandırılan Sultan Alparslan, tarihte, Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. 2 eşi ve 12 çocuğu bulunmaktadır. İşte, Sultan Alparslan kimdir, ne vakit yaşadı, nasıl öldü? Sultan Alparslan’ın karısı ve çocukları kimler? sorularının cevapları…

61c9debeae298b0fd0ce8b07

SULTAN ALPARSLAN KİMDİR?

26 Ağustos 1071’de, Bizans ordusuna karşı Malazgirt’te verdiği savaşta düşmanını yenilgiye uğratan ve Anadolu’nun kapısını Türklere açan Sultan Alparslan, Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Doğum tarihi kimi tarihçilere kadar, 424 (1032-33), kimi kaynaklarda ise 421 (1030) olarak geçmektedir. Fakat Orta devir İslâm tarihçilerinin en güvenilir isimlerinden kabul edilen İbnü’l-Esîr, devrinin diğer tarihçileri gibi 424 yılını kaydetmekle birlikte, 420 Muharreminde yapıldığı aşina Selçuklu-Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı Bey’e bir oğlu olduğu müjdesinin gelmesi olayını da kaydederek reel doğum tarihini 1 Muharrem 420 (20 Ocak 1029) şeklinde geçmektedir.  

Tekrar burada Alparslan’ın 435 (1043-44) yılında Gazneliler’in hücumlarını püskürten kuvvetleri kumanda etmiş olması da bu tarihi desteklemektedir. Çünkü doğum yılı 424 olarak kabul edildiğinde Alparslan’ın hemen şimdi on-on bir yaşlarında bir çocuk iken ordu kumandanlığına getirilmiş olması gerekir pek muhtemel görünmemektedir.

Sultan Alparslan’ın babası Çağrı Bey’in hastalanması üstüne henüz minik yaşta iken idareyi ele alarak Gazneli taarruzlarını durdurması, tekrar babasının sağlığında Karahanlılar’a (1049) ve Gazneliler’e karşı (1058) zaferler kazanması, zaten Çağrı Bey’in son yıllarında veliaht sıfatıyla sahiden yönettiği Horasan Selçuklu Devleti’nde ve hatta tüm Selçuklu topraklarında büyük bir haysiyet kazanmasına yol açtı.

Horasan Meliki Çağrı Bey’in son eşinden dünyaya gelen ve amcası Tuğrul Bey’in yerine 27 Nisan 1064’te Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci hükümdarı olan Sultan Muhammed Alparslan, 42 yaşında elde ettiği büyük başarıyla dünya tarihinin geleceğine yön verdi.

26 Ağustos 1071 tarihinde ordusundan 4 kat büyük Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle tarihin seyrini değiştiren Sultan Alparslan, iyi kalpli askerleriyle asırlarca konuşulacak taktiksel bir savaşla elde ettiği başarı bir uçtan bir uca Anadolu’nun fethini kolaylaştıran süreci başlattı.

Kazandığı zaferle Türklere Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan, tarihe geçti. Batı Türkleri’nin atası kabul edilen Alparslan, Arap ve Bizans tarihçilerinin ittifakla belirttikleri ve kendisine bahşedilen unvan, künye ve sıfatların da açıkça gösterdiği üzere çok gözü kara, yiğit (ebû şücâ‘) ve kudret, azamet sahibi (adudüddevle “devletin pazusu, koruyucusu”) bir kişiliğe sahipti. Heybetinin yanına adaleti ile de ün yapmış (es-sultânü’l-âdil), ağabeyi Kavurd’a ve Romanos Diogenes’e yaptığı muamelelerden de anlaşıldığı gibi affedici ve tutku sahibi olduğunu tekrar tekrar ispatlamıştı. Çok dindardı ve dinî hükümlerin tam sadakatle uygulayıcısı olarak tanınıyordu. Onun bu cephesi, ahali arasında velî derecesine yükseltilmesine ve şahsına öyle fazla kerametler isnat edilmesine sebep olmuştur. Sarayında, günde elli koyun kesilen bir imaret bulunduğu ve ayrıca adları listeler halinde tanzim edilen fakirlere harçlık dağıtıldığı eski tarihlerde kayıtlıdır. İslâmiyet’in henüz girmediği ülkelerde fethettiği her şehre hemen bir cami yaptırdığı, askerî faaliyetlerinden nedeniyle yeterince fırsat bulamadığı imar işlerini ve ilim, akıl ve sanat adamlarını toplayıp devlet himayesi altına almak gibi sosyal faaliyetleri de veziri Nizâmülmülk’ün eliyle yürüttüğü bilinmektedir. Bastırdığı altın paraların çokluğu da devrindeki iktisadî gelişmeyi ve refahı göstermektedir.

SULTAN ALPARSLAN NASIL ÖLDÜ? 

Sultan Alparslan, Karahanlılar arasındaki iç uğraş ve Selçuklu topraklarına yaptıkları tacizleri durdurmak üzere 1072 yılının Eylül ayı sonlarında 200.000 kişilik büyük bir orduyla Türkistan bölgesine sefere çıktı. Seferde bir süre abluka aşağı tuttuğu Barzam kalesini teslim aldı. Huzuruna meydana çıkan kale kumandanı Yusuf Hârizmi tarafından, çizmesine sakladığı ufak bir hançerle ağır şekilde yaralanan Alparslan dört gün sonradan da hayatını kaybetti.

SULTAN ALPARSLAN’IN KARISI VE ÇOCUKLARI KİMLER?

Aka Hatun adıyla da tanıdık Akça Hatun Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci Sultanı Alparslan’ın birincil eşidir. Sultan Alparslan Akça Hatun’dan daha sonra bir izdivaç daha yapmış ve Sultan’ın bu iki evlilikten toplamda 12 çocuğu dünyaya gelmiştir. Sultan Alparslan’ın çocuklarının isimleri ise şu şekildedir;

Tacüddevle TutuşMuizzeddin MelikşahBöri Barsİzzeddin Arslan ArgunAyazTuğrulArslanToganAyşeTekişFülane Hatun

Züleyha

Yorum yapın