SSK ve Bağ-Kur ücretleri 2022’de ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur…

SSK ve Bono-Kur primi, çalışanın maaşının kesin bir kısmı ele alınarak hesaplanıyor. aynı zamanda esnaf, çiftlik sahibi ve engelli vatandaşlar da prim ödemesi yaparak emeklilik hakkı elde ediyor. Peki, SSK ve Senet-Kur ücretleri 2022’de ne dek olacak? İşte, SSK ve Bağ-Kur prim ücretleri tablosu

SSK VE BAĞ-KUR ÜCRETLERİ 2022’DE NE DEĞIN OLACAK?

2022 yılında SSK ve Tahvil-Kur prim ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla belirlenmiş olacak.

Sigorta primleri denildiğinde böylece çok kişinin aklına sıhhat hizmetleri gelse de bununla birlikte emeklilik için de oldukça önemlidir. Sigorta primleri her ay ayrıca sağlık hizmetleri keza de emeklilik için her ay Sosyal Emniyet Kurumu’na her ay yatırılıyor. Bu primler ödenirken, asgari ücret üzerinden değerlendiriliyor ve 30 gün üzerinden hesaplanıyor.

61ba0fde66a97c6a1a53d6d0

2021 TAHVIL-KUR PRİMLERİ NE DEĞIN?

Bağ-Kur bilindiği üzere isteğe alt sigorta çeşitlerinden biridir ve Bağ-Kur dahilinde sigortası olan şahısların primleri, aylık kazancın yüzde 32’si oranındadır. Yüzde 32 oranındaki primin, yüzde 20’si malullük, ihtiyarlık ve ölüm sigortası kapsamına girerken, kalan yüzde 12’lik birim ise genel sıhhat sigortası primi olarak hesaplanır.

2021 yılı kapsamında 4b çalışanlarının primleri,

Asgari aidat üzerinden indirimsiz sigorta primleri 1234,25 lira,

En Az vergi üzerinden kesik sigorta primleri 1055,36 liradır.

Maaşlarını en düşük ücret üzerinden alan 4b çalışanlarının aylık prim tutarı ise asgari 1,235 TL, en fazla ise 9,257 TL olarak belirlenmiştir.

2021 TARIM BAĞ-KUR PRİMİ NE DEK?

Senet-Kur sigorta kapsamında yer alan çiftçi Bono-Kur’unun, sigorta primi çiftçilik mesleği üzerinden yapılmaktadır. Çiftçileri kapsayan Tarım Bağ-Kur dahilinde, prim borcu olmayan çiftçiler yüzde 5 indirim ile sigorta primlerini öderler.

Çiftçilerin ayrıca sıhhat hizmetlerinden yararlanabilmeleri hem de emeklilikleri için ödenmesi gereken çiftçi Senet-Kur primleri,

Yüzde 5 indirilmiş olarak aylık kazanca göre daha alçak limit ödemesi 985,01 TL,

Yüzde 5 kesilmiş olarak aylık kazanca kadar üst sınır ödemesi 7.387,54 TL’dir.

Çiftçi Bono-Kur prim aylık ödemelerini uyumlu olarak yapmayan ve prim ödemesinde geçmişe dönük borcu olan çiftçiler için indirimsiz prim ödemeleri ise,

Aylık kazanca tarafından daha alçak limit ödemesi ise 1.151,96 TL,

Aylık kazanca tarafından üst sınır ödemesi ise 8.639,66 TL olarak belirlenmiştir.

ESNAF BONO-KUR PRİMİ NE KADAR?

Esnaf olarak çalışan vatandaşlar da Tahvil-Kur dahilinde emeli olabiliyor ve yeniden sigorta primi ödeyerek emeklilik hakkı elde edebiliyor. 4b hizmet kapsamından sigorta primleri olan kişiler, kendi adlarına sigorta primlerini yatırırken, 4b sigorta kolu aylık prim ödemesi ise her yıl minimum aidat zamlarına tarafından değişiklik gösteriyor.

En Az ücret üzerinden 2021 yılı Esnaf Bağ-Kur primi ise, şirket ortağı, esnaf, avukat, jokey dahilinde prim ödeyen 4b çalışanlarına sigorta primlerini aksatmadan uyumlu ödemeleri halinde yüzde 5 indirim hakkı tanınır.

Yüzde 5 indirim halinde minimum Esnaf Bağ-Kur primi 1.055,36 TL iken

Yüzde 5 indirilmiş en yüksek Esnaf Tahvil-Kur primi 7.915,22 TL olarak hesaplanmıştır.

Yüzde 5 indirim hakkı bulunmayan Esnaf Tahvil-Kur çalışanlarının, primleri aylık asgari 1.234,23 TL

İndirimsiz, Esnaf Bono-Kur primleri aylık en yüksek ise 9.256,78 TL olarak hesaplanmıştır.

EN YÜKSEK BAĞ-KUR PRİMİ NE DEĞIN?

2021 yılı dahilinde sigorta primlerini Bono-Kur üzerinden ödeyen çalışanlar için belirtilmiş asgari ücret zammı ile en yüksek Bağ-Kur prim ödemeleri merak edilmeye başlanmıştır. 2021 yılı kapsamında açıklanan üst limit Bono-Kur primi, 9,257 TL olarak belirlenmiştir.

Bono-Kur üzerinden prim ödeyen çalışanların düzenli prim ödemeleri ve daha öncesinden kalan borcun olmaması halinde % 5 indirimli olarak sigorta primlerini ödeme hakkı verilmiştir. % 5 indirilmiş olarak sigorta primi üstteki limiti ise, 7,915 TL olarak belirlenmiştir.

EN DÜŞÜK SENET-KUR PRİMİ NE DEK?

2021 yılı zarfında minimum ödenti yüzde 21,56 oranında artış göstererek 3.577,50 TL olarak ödenmektedir. 2021 Senet-Kur primleri ne dek, en az prim ne kadar sorularını merak eden böylece fazla 4b sigortalı çalışan bulunmaktadır.

Sigorta primleri Bono-Kur üzerinden yatıran vatandaşlar, asgari ücret ve en düşük ücretin 7,5 katı aralarında kalma sözü ile almış oldukları ücret üzerinden yüzde 20 malullük, ihtiyarlık ve vefat sigortaları, yüzde 12 Genel Sağlık Durumu Sigortası primi, yüzde 2 iş hastalığı ve iş kazası almak üzere yüzde 34,5 oranında sigorta primi ödemektedirler. 2021 yılı zarfında Bono-Kur çalışanlarının aylık daha alçak limit primleri ise, 1,235 TL olarak belirlenmiştir.

Bağ-Kur çalışanlarının sigorta primlerini ahenkli olarak ödemeleri halinde yüzde 5 indirilmiş olarak ödeyecekleri en düşük vergi üzerinden daha aşağı sınır primleri ise, 1,055 TL olarak belirlenmiştir.

ENGELLİ BONO-KUR PRİMİ NE DEĞIN?

Engelli olarak bir iş kolunda çalıştığı süre dahilinde sigortalı olması halinde engelli Bono-Kurlular en az 15 yıl çalışarak erken emekli olabiliyorlar. Bunun için engelli vatandaşların 15 yıl çalışma dahilinde 3600 gün prim ödemesi yapması gerekiyor.

Engelli Bono-Kur üzerinden prim ödemesi yapacak kişilerin en az yüzde 40 engelinin bulunması ve bu engelliliğin afiyet kurulu göre verilmesi gerekmektedir.

Engelli Bono-Kurlular için emeklilik koşulları şahısların engellilik derecesi dahilinde değerlendiriliyor. Engelli vatandaşların 2003 yılı ve sonrasında emekli olduğu takdirde,

1. derece engelli kişilerin15 sene sigortalı olarak çalışma ve 3600 gün prim ödemesi

2. derece engelli kişilerin18 sene sigortalı olarak egzersiz ve 4000 gün prim ödemesi

3. derece engelli şahısların için 20 yıl sigortalı olarak alıştırma ve 4400 gün prim ödemesi yapması gerekmektedir.

2021 yılı engelli Tahvil-Kur çalışanlarının emekli edebilmek için prim gün sayıları ve engellilik dereceleri kapsamında şansın dönmesi görülüyor.

İş gücü kaybı yüzde 60 ve üzeri olan engelli Bağ-Kur çalışanlarının 15 sene sigortalı egzersiz ve 3960 gün prim ödemesi

İş gücü kaybı yüzde 50-59 arası olan engelli Tahvil-Kur çalışanlarının 16 sene sigortalı egzersiz ve 4320 gün prim ödemesi

İş gücü kaybı yüzde 40-49 arası olan engelli Bağ-Kur çalışanlarının 18 sene sigortalı çalışma ve 4680 gün prim ödemesini tamamlamış olması gerekmektedir.

 

Yorum yapın