AÖL sınav sonuçları açıklandı

Ulusal Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Açık öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. Dönem online (çevrim içi) imtihan sonuçları açıklanmıştır.” denildi.

AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Öğrenciler, imtihan sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, imtihan sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Data Yönetim Sisteminden duyuru edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Insanlar Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışarıya itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Başvuru Formu ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

Imtihan soruları/yanıt anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kadar, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz farzedilen ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2577 sayılı İdari Suçlama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca imtihan uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve imtihan sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) jurnal dava açma süresini durdurmayacaktır.

Yorum yapın