Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan…

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Yaygın olarak kabul edilen teroriye tarafından, evrenin üçte biri yaşındaki Dünya, yaklaşık 4,54 milyar yıl önce, Güneş bulutsusu göre toplanan çakıl taşlarının bir araya gelmesiyle oluştu. Volkanik gaz çıkışı tmosferi ve peşinde okyanusları meydana getirdi. 

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Fakat Alman bilim insanları, Dünya’nın ve Mars’ın iç Güneş sistemindeki daha minik “gezegensel embriyolar” arasındaki çarpışmalar sonucunda oluştuğunu açıkladı. 

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Science Advances adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, Dünya’nın nasıl oluştuğuna dair öteki belli başlı muhalif teoriyle çelişiyor. Dünya’nın yaygın olarak dış Güneş sisteminden Güneş’e doğru sürüklenen çakıl taşları biriktirerek oluştuğu kabul ediliyor.

MARS'TAN ÖRNEKLER ALINDI

Paylaş

MARS’TAN ÖRNEKLER ALINDI

Münster Üniversitesi liderliğindeki araştırmacılar, Dünya’nın oluşumu için hangi teorinin içten olduğunu atamak için, 10 bambaşka Mars meteoritinden alınan örneklerde titanyum, zirkonyum ve molibdenin izotopik bileşimlerini tahlil etti. Bu bileşimler, Mars’taki büyük kimyasal rezervuarlardan alınan örneklerin yanı sıra, 17 öbür Mars meteoritinden alınan molibden ölçümlerini içeriyordu.Bilim insanları, bu büyük örneklem boyutunun önceki çalışmalardaki sınırlamaların üstesinden gelmelerine müsade verdiğini söyledi.

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Çalışmada Dünya ve Mars’ın erken silikat bölümünün izotopik bileşimlerini, Güneş sisteminin dış ve iç kısmından geldiği düşünülen ayrı kondiritik* meteorit gruplarınınkiyle karşılaştırıldı. Kondritler, ait oldukları başlıca maddeden erime veya farklılaşmaya ast olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarına deniliyor. Bunların, ilkel asteroitleri oluşturmak için birleşerek çoğaldığı ve Güneş sisteminin başlangıcında oluştuğu düşünülüyor. Sonuçlar, her iki gezegenin bileşiminin, sadece küçük bir dış Güneş sistemi malzemesinin dahil olduğu, iç Güneş sisteminden gelen kondiritik meteoritlerinkilerle daha istikrarlı olduğunu gösterdi.

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Araştırmacılar, bu bulgulara dayanarak, karasal gezegenlerin dış Güneş sisteminden gelen büyük çakılların birikmesiyle oluşamayacakları, bunun yerine olasılıkla iç Güneş Sistemi malzemeleri arasındaki çarpışmalardan evrimleştikleri sonucuna vardı.

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Çalışmanın yazarları bu durumu şu şekilde açıkladı:

Kayalık gezegen oluşumunun temelde farklı iki süreci var, ancak Güneş Sistemi’nin karasal gezegenlerini hangisinin inşa ettiği süresiz. Ya iç Güneş sisteminden gelen gezegen embriyoları arasındaki çarpışmalarla ya da dış Güneş sisteminden güneşe doğru sürüklenen milimetre boyutunda çakıl taşları biriktirerek oluştular.

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Uzmanlar, araştırmanın sonucunun karasal gezegenlerin kökeninin çakıl taşlarından oluştuğu teorisini çürüttüğünü aktardı. Buna tarafından Dünya ve Mars’taki dış Güneş sistemi malzemesinin düşük oranı, Güneş sistemindeki kayalık gezegen oluşmasında daimi bir toz sürüklenme bariyerinin varlığına işaret ediyor.

Alman bilim insanları şaşırttı: Yoksa Dünya toz ve gaz bulutundan...

Paylaş

Kaynak: NTV

dünyanın oluşumu dünya gezegen evrenin oluşumu gezegenlerin oluşumu

Yorum yapın