Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman? Adalet…

Hak Bakanlığı personel alımı başvuruları ne vakit başlayacağına ilişkin aramalar tüm yoğunluğuyla devam ediyor. 12 bin 400 kişiye yeni bir meslek kapısı açacak Adalet Bakanlığı personel alımına dair açıklamada bulunan Bakan Gül, konuya yönelik planlamaları tamamladıklarını ve sayının artırılmasına karşın çalışmalara devam edeceklerini belirtmişti. İşte, Hak Bakanlığı personel alımı tarihleri ve kullanım şartlarına ilişkin teferruat…

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE SÜRE?

Hak Bakanı Abdulhamit Gül iş arayışında olan on binlerce kişiyi heyecanlandıran açıklamasında ‘2022 yılında 12 bin 400 yeni personel alacağız. Bu konudaki planlamamızı tamamladık. Bu sayının artırılması yönünde çalışmalarımızı da sürdüreceğiz.’ ifadelerini kullandı. Fakat Yargı Bakanlığı personel alımı başvuru takvimi henüz yayımlanmadı.

ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 400 PERSONEL ALIMI DILEKÇE ŞARTLARI NELER?

Bakan Gül kadar duyurulan Yargı Bakanlığı 12 bin 400 personel alımı uygulama şartları henüz açıklanmadı. Ama önceki işe alımlarda dilekçe şartları şu şekildeydi;

a) Türk Vatandaşı elde etmek,

b) Halk haklarından mahrum bulunmamak, Türk Canice Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde kayıtlı süreler geçmiş olsa bile; bile bile işlenen bir suçtan nedeniyle bir yıl veya daha artı süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine aleyhinde suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aleyhinde suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yoksa askıya alınmış ya da değiştirme sınıfa geçirilmiş edinmek,

d) Güvenlik soruşturması ve evraklar araştırması olumlu sonuçlanmak,

e) Canice infaz kurumunda istihdam edilecek tüm unvanlardaki personel için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek us hastalığı ya da somut özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve sözde engeller bulunmadığını Sağlık Bakanlığına emrindeki bütün teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

f ) Merkezi sınavdan (KPSS) en az 70 puan almak,

g) Yapılacak sınavın son başvuru formu tarihi olan 12.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş elde etmek; Merkezî sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.); teknisyen, ofis personeli (cinayet infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, sürücü) hemşire ve sıhhat teknikeri için ise 35 yaşını bitirmemiş elde etmek (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava başvuru edebilecektir.)

h) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

 

Yorum yapın