2021 brüt asgari ücret ne kadardı, 2022 net ve brüt asgari ücret…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 asgari aidat zammı açıklamasında, en düşük ücretten alınan bir takım vergilerin kaldırıldığını açıkladı. Laf konusu düzenleme hafta başında da Meclis’te kabul edildi. Bu şart AGİ, brüt en az ödenti ve net en düşük ödenti tutarlarına da yansımış oldu. Peki, 2021 brüt minimum ücret ne kadardı? AGİ iyice kalktı mı? İşte, son şart…

BRÜT VERGI NEDİR?

Brüt vergi, bir çalışanın maaş bordrosunda görünen, sigorta, vergiler ve kesintileri de kapsayan toplam tutardır.

NET VERGI NEDİR?

Net aidat ise kesintiler yapıldıktan daha sonra çalışanın eline geçen somut rakamı ifade eder.

61c42eb4ae298b1534a2e601

2021 NET VE BRÜT ASGARİ ÖDENTI NE KADARDI?

Brüt En Az Vergi: 3.577,50Gün: 30Günlük Brüt Vergi: 119,25Aylık Brüt Ücret: 3.577,50SGK Sıhhat Primi (%14): 500,85İşsizlik Sigortası Fonu (%1): 35,78Gelir Vergisi Matrahı: 3.040, 88Gelir Vergisi (%15): 456,13Asgari Geçim İndirimi (AGİ): 268,31Kalan Gelir Vergisi Tutarı: 187,82Damga Vergisi (%0,759): 27,15Kesintiler Toplamı: 751,60Net Ele Geçen En Az Aidat (AGİ’siz): 2.557,59Net Ele Geçen En Düşük Aidat (AGİ’li): 2.825,90

AGİ AYRINTILARIYLA KALKTI MI?

Tüm çalışanların eşit şekilde minimum vergi kadar vergiden muaf olmasını aranjör madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, minimum ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle her tarafta düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını aranjör maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; bütün ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve emekçi asgari ödenti kadar kısmın ödenti dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin teklif kabul edildi. Bu Vesile Ile; brüt 5 bin liraya değin olan kısımdan alınan aidat sıfır olacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, AGİ konusunda yaptığı açıklamada, “AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir ücret iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için ücret iade etmiyoruz diyelim.” ifadelerini kullandı.

2825 liralık bir asgari ücret vardı ve bu AGİ ile birlikteydi. 4250 liranın içerisinde de AGİ var. Verdiğimiz asgari vergi içerisinde bu AGİ desteği artık herkese var. Oransal olarak en düşük ücrete yansıdı.

En Düşük ücretli olmayanlar için AGİ uygulaması devam edecek. Daha yukarda ücret alanlar için artı bir takviye olarak değerlendirebilir.

2022 NET VE BRÜT ASGARİ VERGI NE DEK OLACAK?

En Az Ücret: 5.004,00SGK Primi (%14): 700,56İşsizlik Sigortası primi (%1): 50,4Kesintiler Toplamı: 750,60Net Minimum Aidat: 4.253,40 

Yorum yapın